REGULAMIN
Regulamin

Regulamin dotyczący odbioru gruzu umieszczonego w workach BigBagNaGruz

1. Sposób korzystania z worków BigBagNaGruz

a) Worki BigBagNaGruz służą do usuwania gruzu budowlanego.

b) Można je wypełniać: pokruszonym betonem, cegłą, kamieniem, płytkami, elementami urządzeń sanitarnych i umywalkami.

c) Nie wolno w nich umieszczać: papy, niebezpiecznych substancji, żrących substancji, azbestu, wełny mineralnej, opon, odpadów z opakowań i styropianu.

d) Firma BigBagNaGruz zastrzega sobie możliwość rezygnacji z odbioru worka bądź nałożenia kary o wysokości 50 zł w przypadku niedostosowania się do ww. punktów.

e) Pojemność jednego worka BigBagNaGruz wynosi półtora tony.

2. Odbiór worków

a) Odbiór worków BigBagNaGruz świadczony jest na terenie całej Opolszczyny. Po przekroczeniu tego terenu do ceny usług doliczamy 4,50 zł za każdy dodatkowy kilometr.

b) Worki mogą być zapełniane w dowolnym terminie.

c) Worki przygotowane do odbioru należy postawić w miejscu, które umożliwi samochodowi dostawczemu podjazd lewostronny. Mogą być położone maksymalnie 2 metry od ulicy.

e) Worki nie mogą się znajdować pod liniami wysokiego napięcia, drzewami i zadaszeniami.

f) Worki BigBagNaGruz zabieramy przez wszystkie dni robocze, w czasie do 48 godzin liczonym od momentu, w którym klient zgłosi przygotowanie do odbioru.

g) Wszelkie zebrane przez nas odpady są oddawane na miejskie składowisko odpadów w Opolu a każda ilość oddawanych odpadów jest poświadczana kartą odpadu.

3. Chętnym klientom możemy wystawić Kartę Przekazania Odpadu.

4. Zapraszamy do kontaktu wszystkich mających jakiekolwiek wątpliwości lub chcących zdobyć dodatkowe informacje. Nasz nr tel: 600 364 707 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-13:00.

5. Akceptacja punktów regulaminowych następuje równocześnie z chwilą zamówienia odbioru worków.

DANE KONTAKTOWE
45 - 116 Opole - Portowa 7

tel. 600 364 707
tel. 077 454 31 41

e-mail: bigbagnagruz@gmail.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

6 + 2 =

PARTNERZY